25.02.2024
18:42
EN

7440 SAYILI KANUN UYARINCA AİDAT BORCU YAPILANDIRILMASI HK.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.

İlgili kanun 12 Mart 2023 tarih ve 32130 Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borcu bulunan üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için; aidat asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitini 30 Haziran 2023 tarihine kadar ödedikleri takdirde, aylık dönemler halinde azami 9 eşit taksitte ödeyebilecekler ve bu borçlarına gecikme zammı tahakkuku yapılmayacaktır.

Ayrıca, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin oda ve borsalara kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için aşağıda verilen linkteki formu doldurarak e-dilekçenizi Borsamıza online olarak ileterek işleminizi başlatabilirsiniz.)

Bununla birlikte, bu kapsamda ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde; ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamlarının tahsili ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

Kanunun tanıdığı bu imkândan yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bilgilerinize sunulur.

BAŞVURU İÇİN     : https://itb.org.tr/aidatYapilandirmaTalebi  linkinden e-dilekçenizi online oluşturabilirsiniz.

Sorularınız için          : E-posta         ;  uyelikkararlar@itb.org.tr

                                      Telefon          : 481 1027 – 481 1028 – 481 1013

Kanunun İlgili Maddesi için Tıklayınız

01.06.2023

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: