30.06.2022
06:31
EN

Tescil Ücreti

Sayın Üyemiz,
 
31 Mayıs 2022 Tarih ve 50 Sayılı Borsamız Meclis toplantı kararı ile 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Yurtiçi işlemlerin tescilinde alınacak tescil ücreti, tescil edilen alım satımın satış bedeli üzerinden %0,1 (Binde bir) oranı olarak ve Borsa Muamelelerinin tescilinden alınacak tescil ücreti tavanı ise 500,00 TL olarak belirlenmiştir.
 
Ayrıca ithal edilen borsaya dâhil maddelerin tescil işlemlerinde alınacak tescil ücreti; ithal edilen ürünün alış bedeli üzerinden %0,2(Binde iki) oranındadır ve bu muamelelerin tescilinden alınacak tescil ücret tavanı da 2.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
 
Saygılarımzla,

01.06.2022

 

Geri dön