24.04.2018
00:26
EN

Danışmanlar

Başkan Danışmanı

Borsa’nın ekonomik ve sosyal politika ve faaliyetleri ile ilgili olarak, gerek ülkemiz ve gerekse Dünya çapında olmak üzere kendisine iletilecek veya kendisinin yapacağı ön araştırma ve incelemeleri sonucunda oluşturacağı bilimsel ve istatiksel araştırma ve incelemeleri yapmak, yaptırmak veya yapılmasını takip ederek Borsa Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Borsa üyeleri veya kamuoyu önünde paylaşılması, tartışılma veya bilgilendirmeye hazır hale getirilmesini sağlamak.

İTB'nin kamuoyu önünde itibarını koruyacak ve geliştirecek, İTB'nin diğer kurum, kuruluş ve şahıslarla ilişki ve işbirliğini geliştirecek, lobi faaliyetleri ve işbirlikleri konularında çalışmalar hazırlayarak, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı bilgi ve denetimi doğrultusunda, çalışmalar yapmak

Önerdiği projelerde ekiplerle birlikte çalışmak, diğer projelerde de yer alma, yönlendirme ve izleme görevlerini Başkanlıktan alacağı talimatlar doğrultusunda yürütmek.

Dilara Ersözlü  dilaraersozlu@itb.org.tr

Sağlık Danışmanı

Borsa personeli ile personelin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile sağlık yardımları kapsamına alınan anne ve babalarının hastalıkları ile ilgili ön muayenelerini ve tedavilerini yapmak,

Muayene ve tedavisi gereken kişinin durumu kendi ihtisası dışında ise ilgili branştaki doktora ve hastaneye havale etmek, Genel Sekreterliğe bilgi vermek Borsa binasında görevli olduğu saatlerde; Borsa üyelerinin acil durumlarında, ani vakalarında, rahatsızlık hallerinde derhal müdahale etmek ve gerekli tedbirleri almak, Borsa meclisi, yönetim kurulu başkanı ve genel sekreter tarafından kendisine mesleği ile ilgili sorulan konularda yazılı ve sözlü mütalaa vermek

Hürriyet Top Kadıoğlu    hurriyettopkadioglu@itb.org.tr

 

Geri dön