24.06.2018
06:18
EN

Danışmanlar

Sağlık Danışmanı

Borsa personeli ile personelin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile sağlık yardımları kapsamına alınan anne ve babalarının hastalıkları ile ilgili ön muayenelerini ve tedavilerini yapmak,

Muayene ve tedavisi gereken kişinin durumu kendi ihtisası dışında ise ilgili branştaki doktora ve hastaneye havale etmek, Genel Sekreterliğe bilgi vermek Borsa binasında görevli olduğu saatlerde; Borsa üyelerinin acil durumlarında, ani vakalarında, rahatsızlık hallerinde derhal müdahale etmek ve gerekli tedbirleri almak, Borsa meclisi, yönetim kurulu başkanı ve genel sekreter tarafından kendisine mesleği ile ilgili sorulan konularda yazılı ve sözlü mütalaa vermek

Hürriyet Top Kadıoğlu    hurriyettopkadioglu@itb.org.tr

 

Geri dön