18.06.2018
20:01
EN

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

 1. Borsamızın kamuoyunda tanınırlığını artırmak ve mesajlarını doğru iletebilmek amacıyla basınla ilişkilerini düzenler,
 2. Tanıtım ve halkla ilişkiler materyallerini hazırlar,
 3. Kurumun organizasyonlarını koordine eder.
 4. Basın bültenleri hazırlamak, bunları basın kuruluşlarına ulaştırmak,
 5. Basın toplantıları düzenlemek,
 6. İzmir'deki basın kuruluşlarının künye bilgilerini ve İzmir A Protokolünün listesini düzenlemek,
 7. Borsamızın basınla olan ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,
 8. Borsamızın ilan ve reklamlarını organize etmek,
 9. Borsamızın basın yansımaları ile fotoğraflarını arşivlemek,
 10. Borsamızın sosyal medya çalışmalarını yürütmek,
 11. İzmir Ticaret Borsası Dergisi'ne koordinatörlük yapmak, röportaj ve haber hazırlamak, gerekli görselleri sağlamak, derginin ilan çalışmalarını yürütmek,
 12. Borsanın kitap, broşür gibi yayınlarını hazırlamak ve Borsa organizasyonlarını düzenlemektir. 

Kurumsal İletişim Müdürlüğü : basin@itb.org.tr    kurumsal@itb.org.tr    ranacalik@itb.org.tr

 

Geri dön