27.05.2018
08:19
EN

BORSAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ HK.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince yapılacak olan organ seçimlerinin tarihleri Borsa Yönetim Kurulunca belirlenmiş ve bu tarihler, Konak 1. İlçe Seçim Kurulunca onaylanarak kesinleşmiş bulunmaktadır.

Onaylanan programa göre, 01 Ekim 2017 Pazar günü, 10.00 – 16.00 saatleri arasında; Meslek Komiteleri ile Meclis asil ve yedek üyeleri seçimleri, 06 Ekim 2017 Cuma günü, 12.00 – 14.00 saatleri arasında ise; Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimleri yapılacaktır. 

Organ seçimlerimizle ilgili duyuru metni, seçim takvimi ve meslek grupları tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

Konak 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının Seçim Duyuru Metni

Seçim Takvimi

Borsamız Meslek Grupları Dağılım Tablosu

Bilgilerinize sunulur.

 

12.09.2017

 

Geri dön