24.06.2018
06:10
EN

AİDAT BORÇ YAPILANDIRMASI

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 31.03.2017 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borcu bulunan üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için, aidat asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitini 31 Ağustos 2017 tarihine kadar ödediklerinde, aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödeyebilecekler ve bu borçlarına gecikme zammı tahakkuku yapılmayacaktır.

Üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, bu kapsamda ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamlarının tahsili ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler, başvuru dilekçelerinde belirtilmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi (31 Ağustos 2017) sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden yararlanabileceklerdir.

Kanunun tanıdığı bu imkândan yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur. Bu kapsamda mahkeme icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. 

Değerli üyelerimizin bilgilerine sunulur.

01.06.2017

 

Geri dön